AOW leeftijd

AOW leeftijd berekenen

Berekening

AOW leeftijd berekenen

Bereken eenvoudig uw AOW leeftijd met behulp van onze AOW rekenmodule. Met deze rekenmodule kunt u eenvoudig uw AOW leeftijd berekenen volgens de nieuwe regelgeving (2017). Dit is op basis van levensverwachting.
Veel mensen verwachten met hun 67-ste of eerder met pensioen te kunnen, maar deze groep wordt steeds kleiner. In de huidige regelgeving wordt namelijk ook met de levensverwachting rekening gehouden en dat kan grote gevolgen hebben voor uw werkelijke AOW datum en dus voor uw pensioen. Alle mensen die nog voor 2021 de AOW leeftijd (67) bereiken, zullen deze verhoging op basis van de levensverwachting niet meenemen in de opbouw. Alle anderen zullen hier wel rekening mee moeten houden en dat kan betekenen dat de AOW leeftijd kan doorstijgen tot boven de 71 jaar.
Welke gevolgen de AOW verhoging in de verschillende regelingen voor u zal hebben kunt u hier eenvoudig uitrekenen.

Let op. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd is nu dus nog niet voor iedereen bekend. Dit omdat de levensverwachting ieder jaar bijgesteld kan worden. De exacte AOW-leeftijd wordt vanaf 2017 steeds 5 jaar van tevoren vastgesteld. Om de berekening zo nauwkeurig mogelijk te kunnen uitvoeren hebben wij als basis de meest actuele gegevens van het CBS (Prognose levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2015-2060) gebruikt.

Wat is de AOW leeftijd?

De AOW leeftijd is de leeftijd waarop het door de overheid uitgekeerde AOW pensioen ingaat. U ontvangt dit AOW pensioen vanaf de dag waarop u de AOW leeftijd heeft bereikt. Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW leeftijd in stapjes verhoogd. Zo zal in 2018 de AOW leeftijd zijn verhoogd naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Vanaf 2022 wordt de AOW leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting en kan deze op basis van de huidige berekeningen doorstijgen tot boven de 71 jaar.
Met onze rekenmodule kunt u zelf uitrekenen wat de AOW leeftijd verhoging voor effect op uw AOW leeftijd zal gaan hebben.

Waarom is de AOW leeftijd belangrijk
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen dat wordt uitgekeerd door de overheid. Iedereen die de AOW leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft recht op deze uitkering. Het maakt dan uit wat uw nationaliteit is en of u in loondienst bent geweest of niet. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW pensioen op. Als u dus gedurende 50 jaar in Nederland heeft gewoond en verzekerd bent geweest zou u recht hebben op een volledig AOW pensioen.
Bijna alle pensioenregelingen zijn ook gekoppeld aan de AOW leeftijd. Bij de berekening van uw pensioen wordt namelijk uitgegaan van de voor u geldende AOW leeftijd en pensioenleeftijd. Aangezien de AOW uitkering de basis vormt voor uw pensioen, kan een verhoging van de AOW leeftijd ook direct gevolgen hebben voor uw pensioen. Zo kunt u bijvoorbeeld met behulp van onderstaande berekening zelf uw pensioenleeftijd op basis van uw AOW leeftijd vaststellen.

 

Bereken AOW leeftijd

Geboortedatum:


Ps. De berekening is uitsluitend bedoeld ter informatie en is gebaseerd op de aow leeftijd berekening zoals de overheid deze hanteert. Hoewel wij veel aandacht hebben besteed om de berekening zo correct mogelijk uit te voeren en wij altijd trachten met de meest actuele formules te rekenen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de uitkomsten van deze berekening. Lees ook onze disclaimer.

 

 

Nb. De berekening is gebaseerd op javascript omdat bijna alle browsers dit ondersteunen. Om de berekening uit te kunnen voeren moet javascript in uw browser ingeschakeld zijn.

 

 

berekenen